» Τεκμηρίωση
This site relies heavily on Javascript. You should enable it if you want the full experience. Learn more.

Τεκμηρίωση

English | French | Mandarin | Spanish | Korean | Italian | Russian

Εκμάθηση

Από εδώ ξεκινούν οι αρχάριοι

Χρησιμοποιώντας το vvvv

The manual explaining all vvvv intrinsic features in detail.

Ενδιαφέροντα θέματα

Documentation sorted by common topics spanning across all categories of the library of vvvv nodes.

  • Animation filter, timeline,...
  • Audio BASS, ASIO, VST, MIDI,...
  • Colors
  • Graphics 2D, 3D, SVG, DX9, DX11, effects,...
  • IO Arduino, Kinect, Oculus, Leap, protocols,...
  • Links - a collection of useful links

Όροι Αναφοράς

  • Node Reference - Λίστα όλων των κόμβων (nodes) ταξινομημένων και φιλτραρισμένων κατά ετικέτα (tag).
  • UI Reference - Λίστα με όλες τις λειτουργίες ποντικιού-πληκτρολογίου.
  • Glossary - Λίστα περιγραφής όλων των σχετικών όρων που χρησιμοποιούνται στο vvvv.

Αννννάπτυξη

Developers looking to extend vvvv with their own nodes start here:

Information on developing specific types of addons

vvvv supports diplomates

Ιστότοπος


anonymous user login

Shoutbox

~10h ago

metrowave: @marlonossiliere, Win10 is fine, also see: best practices when using bootcamp

~19h ago

marlonossiliere: I have a Macbook pro mid 11, 13 inches, what windows is the best for bootcamp installation?

~2d ago

joreg: your 2017 numbers have landed: vvvv-in-numbers-2017 #vvvv #vl

~2d ago

joreg: final part of "vl for vvvv users" series of video tutorials is now up: https://discourse.vvvv.org/t/vl-for-vvvv-users-spread-of-spread-5-5/16028 #vvvv #vl

~4d ago

joreg: another one for the weekend: part 4/5 of: vvvv for vl users. all about loops: https://discourse.vvvv.org/t/vl-for-vvvv-users-spreads-vs-spreading-pt-2-4-5/16027 #vvvv #vl

~4d ago

joreg: one for the weekend: rc3 for beta36 is out: beta36-release-candidate #vvvv #vl

~5d ago

fibo: Wine v3 has Direct11 support https://www.winehq.org/news/2018011801