» Τεκμηρίωση
This site relies heavily on Javascript. You should enable it if you want the full experience. Learn more.

Τεκμηρίωση

English | French | Mandarin | Spanish | Korean | Italian | Russian

The original english version of this page is newer and may contain information this translation does not have! Click here to view the english version.

Εκμάθηση

Από εδώ ξεκινούν οι αρχάριοι

Χρησιμοποιώντας το vvvv

The manual explaining all vvvv intrinsic features in detail.

Ενδιαφέροντα θέματα

Documentation sorted by common topics spanning across all categories of the library of vvvv nodes.

  • Animation filter, timeline,...
  • Audio BASS, ASIO, VST, MIDI,...
  • Colors
  • Graphics 2D, 3D, SVG, DX9, DX11, effects,...
  • IO Arduino, Kinect, Oculus, Leap, protocols,...
  • Links - a collection of useful links

Όροι Αναφοράς

  • Node Reference - Λίστα όλων των κόμβων (nodes) ταξινομημένων και φιλτραρισμένων κατά ετικέτα (tag).
  • UI Reference - Λίστα με όλες τις λειτουργίες ποντικιού-πληκτρολογίου.
  • Glossary - Λίστα περιγραφής όλων των σχετικών όρων που χρησιμοποιούνται στο vvvv.

Αννννάπτυξη

Developers looking to extend vvvv with their own nodes start here:

Information on developing specific types of addons

vvvv supports diplomates

Ιστότοπος


anonymous user login

Shoutbox

~4d ago

joreg: Know someone who should learn #vvvv? Send them to one of our intro workshops in #Berlin https://nodeforum.org/announcements/2020-series-of-2h-introduction-workshops-to-vvvv-gamma/ #creativecoding

~4d ago

udo2013: @sunep:had an idea how to restore midi-data by one lick and bring the sliders in original position.patch in forum."restore midi.."

~10d ago

sunep: @udo2013 make a forum post about and I can share my subpatch

~10d ago

sunep: @udo2013 I have myself dealt with that problem by using LTP (Value) in pickup mode

~14d ago

~14d ago

~16d ago

joreg: @soundreactor: yes

~17d ago

soundreactor: is 50beta.. supposed to be working in windows 7 ?