» Τεκμηρίωση
This site relies heavily on Javascript. You should enable it if you want the full experience. Learn more.

Τεκμηρίωση

English | French | Mandarin | Spanish | Korean | Italian | Russian

The original english version of this page is newer and may contain information this translation does not have! Click here to view the english version.

Εκμάθηση

Από εδώ ξεκινούν οι αρχάριοι

Χρησιμοποιώντας το vvvv

The manual explaining all vvvv intrinsic features in detail.

Ενδιαφέροντα θέματα

Documentation sorted by common topics spanning across all categories of the library of vvvv nodes.

  • Animation filter, timeline,...
  • Audio BASS, ASIO, VST, MIDI,...
  • Colors
  • Graphics 2D, 3D, SVG, DX9, DX11, effects,...
  • IO Arduino, Kinect, Oculus, Leap, protocols,...
  • Links - a collection of useful links

Όροι Αναφοράς

  • Node Reference - Λίστα όλων των κόμβων (nodes) ταξινομημένων και φιλτραρισμένων κατά ετικέτα (tag).
  • UI Reference - Λίστα με όλες τις λειτουργίες ποντικιού-πληκτρολογίου.
  • Glossary - Λίστα περιγραφής όλων των σχετικών όρων που χρησιμοποιούνται στο vvvv.

Αννννάπτυξη

Developers looking to extend vvvv with their own nodes start here:

Information on developing specific types of addons

vvvv supports diplomates

Ιστότοπος


anonymous user login

Shoutbox

~1d ago

woei: everyone who likes or has to work with 3d models: something you might wanna try scenegraph

~3d ago

tonfilm: Saving and loading your own data types to disk was never easier: vl-serialization #vvvv #vl #dotNet #visualprogramming

~5d ago

stulloyd: @dominikKoller my little brother works for them.

~10d ago

vasilis: @readme I already did this...but when I reopen my patch and make some changes I press save all..and then the same again. It opens 2

~10d ago

readme: vasilis, Alt+R in your vvvv instance, delete it from vvvv root, save. Otherwise vvvv loads up the patch by default.

~10d ago

vasilis: And even if I go in the root patch and delete them. when i save my patch again it duplicates.

~10d ago

vasilis: Anyone know why when I save my patch and close vvvv, when I try again to reopen it, it opens two patches (two the same)?