» Τεκμηρίωση
This site relies heavily on Javascript. You should enable it if you want the full experience. Learn more.

Τεκμηρίωση

English | French | Mandarin | Spanish | Korean | Italian | Russian

The original english version of this page is newer and may contain information this translation does not have! Click here to view the english version.

Εκμάθηση

Από εδώ ξεκινούν οι αρχάριοι

Χρησιμοποιώντας το vvvv

The manual explaining all vvvv intrinsic features in detail.

Ενδιαφέροντα θέματα

Documentation sorted by common topics spanning across all categories of the library of vvvv nodes.

  • Animation filter, timeline,...
  • Audio BASS, ASIO, VST, MIDI,...
  • Colors
  • Graphics 2D, 3D, SVG, DX9, DX11, effects,...
  • IO Arduino, Kinect, Oculus, Leap, protocols,...
  • Links - a collection of useful links

Όροι Αναφοράς

  • Node Reference - Λίστα όλων των κόμβων (nodes) ταξινομημένων και φιλτραρισμένων κατά ετικέτα (tag).
  • UI Reference - Λίστα με όλες τις λειτουργίες ποντικιού-πληκτρολογίου.
  • Glossary - Λίστα περιγραφής όλων των σχετικών όρων που χρησιμοποιούνται στο vvvv.

Αννννάπτυξη

Developers looking to extend vvvv with their own nodes start here:

Information on developing specific types of addons

vvvv supports diplomates

Ιστότοπος


anonymous user login

Shoutbox

~11h ago

vasilis: Hi @Joreg..I'm interested in "Getting started with vvvv gamma"

~22h ago

joreg: @vasilis we'll add more. which one are you interested in?

~23h ago

vasilis: missed my chance again...sold out!!!

~2d ago

Takuma: @joreg thanks for sharing!!

~3d ago

~4d ago

joreg: Everyone go checkout this growing list of #vvvv beta tutorials by Takuma Nakata: https://www.youtube.com/playlist?list=PLK3HDkvkLePS9UKCVw1o_eb09Ocws6Wcr Thanks for those!

~5d ago

evvvvil: "Energy Confinement": Result of Tuesday's improvised live coding session on Twitch. https://www.shadertoy.com/view/WslyDl

~5d ago

m9dfukc: @siyah Yes! macOs support ... more like a distant dream but hey ;)

~6d ago

siyah: such a great news @devvvvs ps.I'm dreaming osx version (: