» Τεκμηρίωση
This site relies heavily on Javascript. You should enable it if you want the full experience. Learn more.

Τεκμηρίωση

English | French | Russian | Mandarin | Spanish | Korean | Italian

The original english version of this page is newer and may contain information this translation does not have! Click here to view the english version.

Εκμάθηση

Από εδώ ξεκινούν οι αρχάριοι

Χρησιμοποιώντας το vvvv

The manual explaining all vvvv intrinsic features in detail.

Ενδιαφέροντα θέματα

Documentation sorted by common topics spanning across all categories of the library of vvvv nodes.

  • Animation filter, timeline,...
  • Audio BASS, ASIO, VST, MIDI,...
  • Colors
  • Graphics 2D, 3D, SVG, DX9, DX11, effects,...
  • IO Arduino, Kinect, Oculus, Leap, protocols,...
  • Links - a collection of useful links

Όροι Αναφοράς

  • Node Reference - Λίστα όλων των κόμβων (nodes) ταξινομημένων και φιλτραρισμένων κατά ετικέτα (tag).
  • UI Reference - Λίστα με όλες τις λειτουργίες ποντικιού-πληκτρολογίου.
  • Glossary - Λίστα περιγραφής όλων των σχετικών όρων που χρησιμοποιούνται στο vvvv.

Αννννάπτυξη

Developers looking to extend vvvv with their own nodes start here:

Information on developing specific types of addons

vvvv supports diplomates

Ιστότοπος
This is the landing page of the category Toplevel
Other pages in this category:

anonymous user login

Shoutbox

~11h ago

joreg: @mediadog: indeed, fixed that!

~11h ago

mediadog: @microdee @joreg Aha! I had glanced at that list, but assignment was lurking beyond the scrollbar. Athankew!

~13h ago

joreg: first-come-first-serve tickets are now sold out except the "delegate" ones. others are still available from here: https://nodeforum.org/journal/node17-tickets/

~14h ago

~15h ago

microdee: @mediadog: default is set via assignment (equal sign)

~1d ago

mediadog: No default for effect parameters, just min and max?

~1d ago

microdee: regular *fcfs tickets for #node17 are already sold out, and non lowered regular ticket isn't available straight from main page

~2d ago

mediadog: @evvvvil Man if that was 10th I want to see 1-9. 4kb, insane!

~2d ago

evvvvil: @sinus, thankx a lot broh! LJ, guy from my group desire, won shader showdown :) couldn't enter as qualifiers were on Friday. Peace

~3d ago

sinus: @evvvvil: great!! nvscene shader live coding 666: https://www.youtube.com/watch?v=O-1zEo7DD8w