» Τεκμηρίωση
This site relies heavily on Javascript. You should enable it if you want the full experience. Learn more.

Τεκμηρίωση

English | French | Mandarin | Spanish | Korean | Italian | Russian

The original english version of this page is newer and may contain information this translation does not have! Click here to view the english version.

Εκμάθηση

Από εδώ ξεκινούν οι αρχάριοι

Χρησιμοποιώντας το vvvv

The manual explaining all vvvv intrinsic features in detail.

Ενδιαφέροντα θέματα

Documentation sorted by common topics spanning across all categories of the library of vvvv nodes.

  • Animation filter, timeline,...
  • Audio BASS, ASIO, VST, MIDI,...
  • Colors
  • Graphics 2D, 3D, SVG, DX9, DX11, effects,...
  • IO Arduino, Kinect, Oculus, Leap, protocols,...
  • Links - a collection of useful links

Όροι Αναφοράς

  • Node Reference - Λίστα όλων των κόμβων (nodes) ταξινομημένων και φιλτραρισμένων κατά ετικέτα (tag).
  • UI Reference - Λίστα με όλες τις λειτουργίες ποντικιού-πληκτρολογίου.
  • Glossary - Λίστα περιγραφής όλων των σχετικών όρων που χρησιμοποιούνται στο vvvv.

Αννννάπτυξη

Developers looking to extend vvvv with their own nodes start here:

Information on developing specific types of addons

vvvv supports diplomates

Ιστότοπος


anonymous user login

Shoutbox

~3d ago

cznickesz: @tonfilm thanks for the info. Can´t wait to give it a try!

~4d ago

tonfilm: @cznickesz #vvvv #vl #xenko integration is not ready for the public yet, it's still under heavy development... more updates soon.

~4d ago

cznickesz: Possibly dumb question: is there any release containing xenko-integration right now?

~5d ago

~5d ago

~6d ago

joreg: looking for latest #vvvv gamma preview? it is here: vvvv-gamma-2019.1-preview

~7d ago

udo2013: I just want to know why the camera does not work. should be easy to be answered.

~7d ago

udo2013: an answer, please. also there was a 4d julia set in dx9. that must have programmed one. haalllooo!!

~7d ago

udo2013: where are the people who have translated shadertoy's mandelbulb in hlsl ?? for vvvv