» Τεκμηρίωση
This site relies heavily on Javascript. You should enable it if you want the full experience. Learn more.

Τεκμηρίωση

English | French | Mandarin | Spanish | Korean | Italian | Russian

The original english version of this page is newer and may contain information this translation does not have! Click here to view the english version.

Εκμάθηση

Από εδώ ξεκινούν οι αρχάριοι

Χρησιμοποιώντας το vvvv

The manual explaining all vvvv intrinsic features in detail.

Ενδιαφέροντα θέματα

Documentation sorted by common topics spanning across all categories of the library of vvvv nodes.

  • Animation filter, timeline,...
  • Audio BASS, ASIO, VST, MIDI,...
  • Colors
  • Graphics 2D, 3D, SVG, DX9, DX11, effects,...
  • IO Arduino, Kinect, Oculus, Leap, protocols,...
  • Links - a collection of useful links

Όροι Αναφοράς

  • Node Reference - Λίστα όλων των κόμβων (nodes) ταξινομημένων και φιλτραρισμένων κατά ετικέτα (tag).
  • UI Reference - Λίστα με όλες τις λειτουργίες ποντικιού-πληκτρολογίου.
  • Glossary - Λίστα περιγραφής όλων των σχετικών όρων που χρησιμοποιούνται στο vvvv.

Αννννάπτυξη

Developers looking to extend vvvv with their own nodes start here:

Information on developing specific types of addons

vvvv supports diplomates

Ιστότοπος


anonymous user login

Shoutbox

~7d ago

blausand: Ill be in #Warszawa next weekend. Any #vvvv people around to meet?

~8d ago

sebescudie: Last call, c'est ce soir : webinaire en français pour débutants sur #vvvv gamma! https://thenodeinstitute.org/event/introduction-au-creative-coding-avec-vvvv-gamma-francais/

~9d ago

domj: Ultra high definition volumetric visualization using GPUDirect storage https://youtu.be/GAZP1NcdWMo

~12d ago

CeeYaa: thx for V4-Meetup - some days ago 40th_RetuneStudioVisit from old friends RefikAnadol and Quadrature https://vimeo.com/429510091

~14d ago

david: 4. worldwide vvvv meetup will be here...https://www.youtube.com/watch?v=i0zd68tDUVE

~16d ago

mediadog: @metrowave Magnetic repulsion has always been pure magic to me, proof we only sense a small part of the universe - thanks!

~19d ago

guest: @graphicuserinterface cool project!combined with osc learn & setio plugin (exposed iobox) achieving some fake OscQuery setup

~19d ago

joreg: Letzter Aufruf für das heutige Webinar: creativecoding mit der visuellen Programmiersprache #vvvv gamma https://thenodeinstitute.org/event/einfuhrung-in-creative-coding-mit-vvvv-gamma/