» Τεκμηρίωση
This site relies heavily on Javascript. You should enable it if you want the full experience. Learn more.

Τεκμηρίωση

English | French | Mandarin | Spanish | Korean | Italian | Russian

Εκμάθηση

Από εδώ ξεκινούν οι αρχάριοι

Χρησιμοποιώντας το vvvv

The manual explaining all vvvv intrinsic features in detail.

Ενδιαφέροντα θέματα

Documentation sorted by common topics spanning across all categories of the library of vvvv nodes.

  • Animation filter, timeline,...
  • Audio BASS, ASIO, VST, MIDI,...
  • Colors
  • Graphics 2D, 3D, SVG, DX9, DX11, effects,...
  • IO Arduino, Kinect, Oculus, Leap, protocols,...
  • Links - a collection of useful links

Όροι Αναφοράς

  • Node Reference - Λίστα όλων των κόμβων (nodes) ταξινομημένων και φιλτραρισμένων κατά ετικέτα (tag).
  • UI Reference - Λίστα με όλες τις λειτουργίες ποντικιού-πληκτρολογίου.
  • Glossary - Λίστα περιγραφής όλων των σχετικών όρων που χρησιμοποιούνται στο vvvv.

Αννννάπτυξη

Developers looking to extend vvvv with their own nodes start here:

Information on developing specific types of addons

vvvv supports diplomates

Ιστότοπος


anonymous user login

Shoutbox

~12h ago

metrowave: yah, thanks @tekcor

~17h ago

david: @tekcor. thats bad news. thanks for putting it together and all the efford though. next time hopefully.

~1d ago

tekcor: VVVV.js workshop chanceled, unfortunately not enough people. Thanks to everyone who wanted to come and sorry!

~2d ago

neuston: @joreg Thank you very much!

~2d ago

joreg: @neuston: please check the country list again!

~2d ago

xd_nitro: no users in all of Wales!

~3d ago

microdee: it's like telling a west-Ukrainian that they're Russians...

~3d ago

microdee: @tonfilm: Telling a person from Hong Kong that they're Chinese is a bigger insult than calling their mom names ;)

~3d ago

tonfilm: Patch your own #mainloop with microsecond precision in #reactive #dotNET style. #rxNET #rx #gamedev #vvvv #VL vl-patch-your-own-mainloops