» Τεκμηρίωση
This site relies heavily on Javascript. You should enable it if you want the full experience. Learn more.

Τεκμηρίωση

English | French | Mandarin | Spanish | Korean | Italian | Russian

The original english version of this page is newer and may contain information this translation does not have! Click here to view the english version.

Εκμάθηση

Από εδώ ξεκινούν οι αρχάριοι

Χρησιμοποιώντας το vvvv

The manual explaining all vvvv intrinsic features in detail.

Ενδιαφέροντα θέματα

Documentation sorted by common topics spanning across all categories of the library of vvvv nodes.

  • Animation filter, timeline,...
  • Audio BASS, ASIO, VST, MIDI,...
  • Colors
  • Graphics 2D, 3D, SVG, DX9, DX11, effects,...
  • IO Arduino, Kinect, Oculus, Leap, protocols,...
  • Links - a collection of useful links

Όροι Αναφοράς

  • Node Reference - Λίστα όλων των κόμβων (nodes) ταξινομημένων και φιλτραρισμένων κατά ετικέτα (tag).
  • UI Reference - Λίστα με όλες τις λειτουργίες ποντικιού-πληκτρολογίου.
  • Glossary - Λίστα περιγραφής όλων των σχετικών όρων που χρησιμοποιούνται στο vvvv.

Αννννάπτυξη

Developers looking to extend vvvv with their own nodes start here:

Information on developing specific types of addons

vvvv supports diplomates

Ιστότοπος


anonymous user login

Shoutbox

~1h ago

u7angel: twitch livestream vvvv gamma

~23h ago

u7angel: @domj, sure

~24h ago

domj: @u7angel: nice! How about the talk later at 7?

~24h ago

u7angel: vvvv-gamma-presentation will be streamed on twitch, starts 2pm, channel name is vvvv gamma

~1d ago

joreg: vvvv heads in #hamburg #kiel: if you're bored this thursday, please come join us for a workshop and/or talk: vvvv-gamma-presentation

~2d ago

sebescudie: @teckor: maybe ui-plugin ?

~2d ago

tekcor: wasn't there a contribution for making native windows GUIs?

~3d ago

joreg: Looking for a #vvvv job in #berlin? don't miss this one: https://discourse.vvvv.org/t/looking-for-vvvv-artists-permanent-in-berlin/17448

~3d ago

domj: vvvv gamma audio input with Naudio https://youtu.be/iBRZ3tsc_BI