» Τεκμηρίωση
This site relies heavily on Javascript. You should enable it if you want the full experience. Learn more.

Τεκμηρίωση

English | French | Russian | Mandarin | Spanish | Korean | Italian

Εκμάθηση

Από εδώ ξεκινούν οι αρχάριοι

Χρησιμοποιώντας το vvvv

The manual explaining all vvvv intrinsic features in detail.

Ενδιαφέροντα θέματα

Documentation sorted by common topics spanning across all categories of the library of vvvv nodes.

  • Animation filter, timeline,...
  • Audio BASS, ASIO, VST, MIDI,...
  • Colors
  • Graphics 2D, 3D, SVG, DX9, DX11, effects,...
  • IO Arduino, Kinect, Oculus, Leap, protocols,...
  • Links - a collection of useful links

Όροι Αναφοράς

  • Node Reference - Λίστα όλων των κόμβων (nodes) ταξινομημένων και φιλτραρισμένων κατά ετικέτα (tag).
  • UI Reference - Λίστα με όλες τις λειτουργίες ποντικιού-πληκτρολογίου.
  • Glossary - Λίστα περιγραφής όλων των σχετικών όρων που χρησιμοποιούνται στο vvvv.

Αννννάπτυξη

Developers looking to extend vvvv with their own nodes start here:

Information on developing specific types of addons

vvvv supports diplomates

Ιστότοπος


anonymous user login

Shoutbox

~7h ago

tonfilm: to whom it may concern: 64-bit #vvvv #alpha builds are up an running again: downloads/alphas

~1d ago

StiX: @synth you sauin something about 420? if mangosh gets confirmed i am coming with him as we are in one ... package

~2d ago

synth: @evvvvil here only to do lasers, they don't let me near the screens after last time ...

~2d ago

evvvvil: hahaha yes, please sir, can I have some more sir? Hopefully me and you be battling for visual space soon, GTFOH with your lasers.

~2d ago

synth: BTW - Got 4 20w Kvant lasers here thinking of testing the ILDA nodes live :)

~2d ago

synth: @evvvvil Hell yeah! Couldn't get Vux drunk but your going to get it :D

~2d ago

evvvvil: @synth: hopefully I should be going to GEM FEST soon, not confirmed yet, but if so, beer is on you why not ;) (and me ok)

~2d ago

synth: BTW any vvvv guy coming to Georgia for GEM Festival shout out I am here for the entire thing alone. Some beer on me ;)