» Τεκμηρίωση
This site relies heavily on Javascript. You should enable it if you want the full experience. Learn more.

Τεκμηρίωση

English | French | Mandarin | Spanish | Korean | Italian | Russian

The original english version of this page is newer and may contain information this translation does not have! Click here to view the english version.

Εκμάθηση

Από εδώ ξεκινούν οι αρχάριοι

Χρησιμοποιώντας το vvvv

The manual explaining all vvvv intrinsic features in detail.

Ενδιαφέροντα θέματα

Documentation sorted by common topics spanning across all categories of the library of vvvv nodes.

  • Animation filter, timeline,...
  • Audio BASS, ASIO, VST, MIDI,...
  • Colors
  • Graphics 2D, 3D, SVG, DX9, DX11, effects,...
  • IO Arduino, Kinect, Oculus, Leap, protocols,...
  • Links - a collection of useful links

Όροι Αναφοράς

  • Node Reference - Λίστα όλων των κόμβων (nodes) ταξινομημένων και φιλτραρισμένων κατά ετικέτα (tag).
  • UI Reference - Λίστα με όλες τις λειτουργίες ποντικιού-πληκτρολογίου.
  • Glossary - Λίστα περιγραφής όλων των σχετικών όρων που χρησιμοποιούνται στο vvvv.

Αννννάπτυξη

Developers looking to extend vvvv with their own nodes start here:

Information on developing specific types of addons

vvvv supports diplomates

Ιστότοπος


anonymous user login

Shoutbox

~2d ago

joreg: @jzzxh not sure what you mean. please consider rephrasing and asking in the forum.

~2d ago

jzzxh: hi, guys it's any node (offsetscreen) for skiaRenderer??

~7d ago

joreg: absolutely. if it is for a repo that is public, just submit a pullrequest. otherwise please start a forum thread.

~7d ago

benjawmino: @joreg I ended up figuring out BezierSegment yesterday, so nevermind! Tell me, could a user submit a help patch? :)

~7d ago

joreg: @benjawmino please elaborate on this question a bit in a new forum thread. otherwise it is hard to answer..

~8d ago

benjawmino: so are there no splines/curves in gamma yet??

~12d ago

skyliner: wanna do drone shows or applications? then check this super cool project of our man e1n