» Τεκμηρίωση
This site relies heavily on Javascript. You should enable it if you want the full experience. Learn more.

Τεκμηρίωση

English | French | Mandarin | Spanish | Korean | Italian | Russian

Εκμάθηση

Από εδώ ξεκινούν οι αρχάριοι

Χρησιμοποιώντας το vvvv

The manual explaining all vvvv intrinsic features in detail.

Ενδιαφέροντα θέματα

Documentation sorted by common topics spanning across all categories of the library of vvvv nodes.

  • Animation filter, timeline,...
  • Audio BASS, ASIO, VST, MIDI,...
  • Colors
  • Graphics 2D, 3D, SVG, DX9, DX11, effects,...
  • IO Arduino, Kinect, Oculus, Leap, protocols,...
  • Links - a collection of useful links

Όροι Αναφοράς

  • Node Reference - Λίστα όλων των κόμβων (nodes) ταξινομημένων και φιλτραρισμένων κατά ετικέτα (tag).
  • UI Reference - Λίστα με όλες τις λειτουργίες ποντικιού-πληκτρολογίου.
  • Glossary - Λίστα περιγραφής όλων των σχετικών όρων που χρησιμοποιούνται στο vvvv.

Αννννάπτυξη

Developers looking to extend vvvv with their own nodes start here:

Information on developing specific types of addons

vvvv supports diplomates

Ιστότοπος


anonymous user login

Shoutbox

~3d ago

fibo: @microdee: AWS lambda has also other limitations like a 5 minute timeout, anyway serverless is really interesting.

~3d ago

hyunwoo-do: my dx11 pack's node is red box. It is missing.,how can i do..

~3d ago

microdee: @fibo: vvvv is delphi in its core, it just interacts with .NET with com visible objects under the hood. VL on the other hand...

~4d ago

drupal_admin: hello. maintenance reboot at 1am. save your work. back in a few minutes

~4d ago

fibo: lol now AWS Lambda supports C# ... does it mean we will see vvvv cloud version?

~5d ago

joreg: @pdubost great, i'd love to see this in our gallery 24

~6d ago

skyliner: @pdubost: vvvvery good!

~6d ago

gerrit: Any recommendations for interesting / exciting booths at IAA? Any good media installations? Somebody made something with vvvv? Thx

~6d ago

microdee: @matka: nope because the SD card got full and we never received an empty one :(