» Βοηθήματα - Οδηγοί
This site relies heavily on Javascript. You should enable it if you want the full experience. Learn more.

Βοηθήματα - Οδηγοί

English | Spanish | Russian | Hungarian | Mandarin | French | Italian | Korean

The original english version of this page is newer and may contain information this translation does not have! Click here to view the english version.

Βασικά Βοηθήματα

σε μορφή κειμένου

Ολόιδια αλλά διαφορετικά

Περισσότερα Βοηθήματα

Επιπλέον

Δες τον τομέα tutorials για περισσότερα.

anonymous user login

Shoutbox

~2d ago

skyliner: the vcard page is assembled by personal settings + user page

~2d ago

lasal: thank you guys but this is to edit the user data, i don't find how to edit the vcard

~2d ago

CeeYaa: @lasal - haha nice - I think it's funny - you should keep it ;) to change - HOME-SETTINGS - PERSONAL SETTINGS

~2d ago

skyliner: @lasal: here?

~2d ago

lasal: who knows how to edit the vcard?

~2d ago

joreg: get started with #vl with this first part of a series of "vl for vvvv users" tutorial: https://discourse.vvvv.org/t/vl-for-vvvv-users-key-differences-1-5/15919 #vvvv

~2d ago

joreg: speak japanese? this looks like a great resource for #vvvv tipsntricks: https://qiita.com/advent-calendar/2017/vvvv

~8d ago

ARTEKLAB: @Patxi7 Awesome!!!