» Βοηθήματα - Οδηγοί
This site relies heavily on Javascript. You should enable it if you want the full experience. Learn more.

Βοηθήματα - Οδηγοί

English | Spanish | Russian | Hungarian | Mandarin | French | Italian | Korean

The original english version of this page is newer and may contain information this translation does not have! Click here to view the english version.

Βασικά Βοηθήματα

σε μορφή κειμένου

Ολόιδια αλλά διαφορετικά

Περισσότερα Βοηθήματα

Επιπλέον

Δες τον τομέα tutorials για περισσότερα.

anonymous user login

Shoutbox

~18h ago

dottore: thanks vux

~21h ago

~2d ago

Noir: big up vux

~2d ago

vux: New DirectX11 build, now on version 1.2 directx11-1.2-update

~3d ago

skyliner: @colorsound: voll laser wie du abgehst!

~4d ago

~4d ago

joreg: thanks to reports so far we were able to fix quite some bogus. here is another candidate: beta36-release-candidate please test. #vvvv

~4d ago

welovemedia: NDI in vvvv: Is the only option to convert to or from Spout? Is it a real "conversion" or does it add latency or not?