» Βοηθήματα - Οδηγοί
This site relies heavily on Javascript. You should enable it if you want the full experience. Learn more.

Βοηθήματα - Οδηγοί

English | Spanish | Russian | Hungarian | Mandarin | French | Italian | Korean

The original english version of this page is newer and may contain information this translation does not have! Click here to view the english version.

Βασικά Βοηθήματα

σε μορφή κειμένου

Ολόιδια αλλά διαφορετικά

Περισσότερα Βοηθήματα

Επιπλέον

Δες τον τομέα tutorials για περισσότερα.

anonymous user login

Shoutbox

~13h ago

weareallclowns: has anyone used avr-gcc with vvvv? thinking about uploading a vvvv sketch to arduino

~2d ago

motzi: @udo2013: you can't change the resolution of the standard DX11 renderer (res=window size). use temptarget renderer + preview instead

~2d ago

Tamoeba Kale: Is it possible that i am missing thew whole "animation" category nodes? how?

~3d ago

udo2013: hello. is there a way to change the fullscreen resolution of renderer dx11? found no possibility + can not be opened.

~3d ago

tekcor: @joreg vl.glTF loader looks intense inside, but is red in b36.

~3d ago

MultiNIL: @joreg sure!

~3d ago

joreg: @MultiNIL supa! can we have this as a gallery entry? 24

~4d ago

MultiNIL: forgot to share: our very first vvvv project, digital-hybrid-airhockey-table: https://vimeo.com/210617286 making of: https://vimeo.com/269974764

~4d ago

dawoof: looking for a VJ/performer for the 1st of june for 1 hour in Amsterdam for a Conference, Hit me up +649241940

~4d ago

tekcor: @joreg cool seems like i missed that one. such a good shader resource