» Βοηθήματα - Οδηγοί
This site relies heavily on Javascript. You should enable it if you want the full experience. Learn more.

Βοηθήματα - Οδηγοί

English | Spanish | Russian | Hungarian | Mandarin | French | Italian | Korean

The original english version of this page is newer and may contain information this translation does not have! Click here to view the english version.

Βασικά Βοηθήματα

σε μορφή κειμένου

Ολόιδια αλλά διαφορετικά

Περισσότερα Βοηθήματα

Επιπλέον

Δες τον τομέα tutorials για περισσότερα.

anonymous user login

Shoutbox

~3d ago

joreg: absolutely. if it is for a repo that is public, just submit a pullrequest. otherwise please start a forum thread.

~3d ago

benjawmino: @joreg I ended up figuring out BezierSegment yesterday, so nevermind! Tell me, could a user submit a help patch? :)

~3d ago

joreg: @benjawmino please elaborate on this question a bit in a new forum thread. otherwise it is hard to answer..

~4d ago

benjawmino: so are there no splines/curves in gamma yet??

~8d ago

skyliner: wanna do drone shows or applications? then check this super cool project of our man e1n

~12d ago

NoseBleedIndustries: Thanks Joreg! The few minutes I was able to see, very good workshops!

~12d ago

joreg: @NoseBleedIndustries please give us some days, we'll have an announcement soon...

~12d ago

NoseBleedIndustries: I could not assist the Node20 (workshops ) Any Idea when we will have access to the links of the recordings?

~14d ago

bjoern: unity has c# bindings for usd, under apache license: https://github.com/Unity-Technologies/usd-unity-sdk